Kotlin Dosya Silme

Kotlin programlama dilinde dosya silme işlemi File sınıfındaki delete() fonksiyonu ile yapılabilir. Bu fonksiyon, belirtilen dosya veya dizinin silinmesini sağlar.

Aşağıdaki örnekte, "dosya.txt" adlı bir dosyanın silinmesi gösterilmektedir...

import java.io.File

fun dosyaSil(dosyaAdi: String) 
{
  val dosya = File(dosyaAdi)

  if (dosya.exists()) {
    dosya.delete()
    println("$dosyaAdi dosyası başarıyla silindi.")
  } else {
    println("$dosyaAdi dosyası bulunamadı.")
  }
}

fun main(args: Array) 
{
  dosyaSil("dosya.txt")
}

Kodun açıklaması...

 • İlk olarak, dosyaAdi adlı bir string değişkeni alan dosyaSil() fonksiyonu tanımlanır.
 • Dosya adı verilen dosya nesnesi oluşturulur ve varlığı kontrol edilir.
 • Eğer dosya bulunursa, delete() fonksiyonu ile silinir ve "dosyaAdi dosyası başarıyla silindi." mesajı yazdırılır.
 • Eğer dosya bulunamazsa, "dosyaAdi dosyası bulunamadı." mesajı yazdırılır.


İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringin İlk Orta ve Son Karakterini Alma Örneği

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği