Kotlin Dosya Silme

Kotlin programlama dilinde dosya silme işlemi File sınıfındaki delete() fonksiyonu ile yapılabilir. Bu fonksiyon, belirtilen dosya veya dizinin silinmesini sağlar.

Aşağıdaki örnekte, "dosya.txt" adlı bir dosyanın silinmesi gösterilmektedir...

import java.io.File

fun dosyaSil(dosyaAdi: String) 
{
  val dosya = File(dosyaAdi)

  if (dosya.exists()) {
    dosya.delete()
    println("$dosyaAdi dosyası başarıyla silindi.")
  } else {
    println("$dosyaAdi dosyası bulunamadı.")
  }
}

fun main(args: Array) 
{
  dosyaSil("dosya.txt")
}

Kodun açıklaması...

 • İlk olarak, dosyaAdi adlı bir string değişkeni alan dosyaSil() fonksiyonu tanımlanır.
 • Dosya adı verilen dosya nesnesi oluşturulur ve varlığı kontrol edilir.
 • Eğer dosya bulunursa, delete() fonksiyonu ile silinir ve "dosyaAdi dosyası başarıyla silindi." mesajı yazdırılır.
 • Eğer dosya bulunamazsa, "dosyaAdi dosyası bulunamadı." mesajı yazdırılır.


İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Kotlin Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin Dosya Oluşturma

Kotlin 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği