Kotlin Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Kotlin programlama dilinde bir dosya oluşturulmadan önce dosyanın var olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Eğer dosya zaten var ise, tekrar oluşturulmasını önlemek için bir kontrol mekanizması gereklidir.

Aşağıdaki örnekte, "dosya.txt" adlı bir dosyanın varlığını kontrol ederek, eğer yoksa oluşturma işlemi gerçekleştirilmektedir...

import java.io.File
import java.io.FileOutputStream

fun dosyaOlusturmaKontrol(dosyaAdi: String) 
{
  val dosya = File(dosyaAdi)

  if (!dosya.exists()) {
    dosya.createNewFile()
    println("$dosyaAdi dosyası oluşturuldu.")
  } else {
    println("$dosyaAdi dosyası zaten mevcut.")
  }
}

fun main(args: Array) 
{
  dosyaOlusturmaKontrol("dosya.txt")
}

Bu kod parçacığı, belirtilen dosya adına sahip bir dosya varlığını kontrol eder ve dosya yoksa, yeni bir dosya oluşturmanıza olanak tanır. İlk olarak, File sınıfının bir nesnesi oluşturulur ve dosya adı verilir. Daha sonra, exists() metodu kullanılarak, dosyanın varlığı kontrol edilir. Eğer dosya yoksa, createNewFile() metodu ile yeni bir dosya oluşturulur. Eğer dosya zaten mevcutsa, yaratılmaz.İlginizi Çekebilir

Kotlin Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği