Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin programlama dilinde dosya boyutunu öğrenmek için length() fonksiyonu kullanılır. Aşağıda dosya boyutunu öğrenme ile ilgili bir örnek verilmiştir.

import java.io.File

fun dosyaBoyutunuOgrenme(dosyaAdı: String) 
{
  val dosya = File(dosyaAdı)

  if (dosya.exists()) 
  {
    val dosyaBoyutu = dosya.length()
    println("$dosyaAdı adlı dosyanın boyutu: $dosyaBoyutu byte")
  }
  else 
  {
    println("$dosyaAdı adlı dosya bulunamadı.")
  }
}

Bu kod parçacığı, belirtilen dosya adına sahip bir dosyanın boyutunu hesaplar ve kullanıcıya bildirir. İlk olarak, File sınıfının bir nesnesi oluşturulur ve dosya adı verilir. Daha sonra, exists() metodu kullanılarak, dosyanın varlığı kontrol edilir. Eğer dosya mevcutsa, length() metodu ile dosyanın boyutu hesaplanır. Eğer dosya bulunamazsa, bu işlemler yapılmaz.İlginizi Çekebilir

Kotlin Guid Yaratmak

Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği