Kotlin Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Kotlin programlama dilinde bir dosyanın güncelleme tarihini değiştirmek için setLastModified fonksiyonu kullanılır.

Aşağıda örnek kullanım verilmiştir..

import java.io.File
import java.util.*

fun dosyaTarihiniDegistirme(dosyaAdı: String, tarih: Long) 
{
  val dosya = File(dosyaAdı)

  if (dosya.exists()) {
    dosya.setLastModified(tarih)
    println("$dosyaAdı adlı dosyanın tarihi değiştirildi.")
  } else {
    println("$dosyaAdı adlı dosya bulunamadı.")
  }
}

Bu kod parçacığı, belirtilen dosya adına sahip bir dosyanın güncelleme tarihini değiştirir. İlk olarak, File sınıfının bir nesnesi oluşturulur ve dosya adı verilir. Daha sonra, exists() metodu kullanılarak, dosyanın varlığı kontrol edilir. Eğer dosya mevcutsa, setLastModified() metodu ile dosyanın güncelleme tarihi belirlenir. Eğer dosya bulunamazsa, kullanıcıya bildirilir.İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği