Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Kotlin programlama dilinde dosyanın klasör yolunu almak için "File" sınıfının "canonicalPath" özelliği kullanılabilir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim...

import java.io.File

fun main(args: Array) 
{
    val dosya = File("dosya.txt")
    val dosyaYolu = dosya.canonicalPath
    println("Dosyanın Klasör Yolu: $dosyaYolu")
}

Bu kod dosya.txt isimli bir dosyanın klasör yolunu almayı amaçlar. İlk olarak java.io.File sınıfı import edilir. Daha sonra "dosya" adında bir File nesnesi oluşturulur ve "dosya.txt" dosyasının yolu belirtilir. "dosyaYolu" değişkeni ile dosyanın kanonik yolu (tam yolu) alınır ve ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği

Kotlin Dosya Kopyalama