Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Kotlin programlama dilinde dosyanın klasör yolunu almak için "File" sınıfının "canonicalPath" özelliği kullanılabilir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim...

import java.io.File

fun main(args: Array) 
{
    val dosya = File("dosya.txt")
    val dosyaYolu = dosya.canonicalPath
    println("Dosyanın Klasör Yolu: $dosyaYolu")
}

Bu kod dosya.txt isimli bir dosyanın klasör yolunu almayı amaçlar. İlk olarak java.io.File sınıfı import edilir. Daha sonra "dosya" adında bir File nesnesi oluşturulur ve "dosya.txt" dosyasının yolu belirtilir. "dosyaYolu" değişkeni ile dosyanın kanonik yolu (tam yolu) alınır ve ekrana yazdırılır.İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Dosya Silme