Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin programlama dilinde bir dosyanın uzantısını bulmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir...

fun uzantiBul(fileName: String): String 
{
    val dotIndex = fileName.lastIndexOf(".")
    return if (dotIndex == -1) "" else fileName.substring(dotIndex + 1)
}

Bu fonksiyon, verilen dosya adındaki son noktanın indeksini bulur ve dosya uzantısı olarak noktadan sonraki kısmı döndürür. Eğer nokta bulunamazsa, boş bir dize döndürecektir.İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği