Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin programlama dilinde bir dosyanın uzantısını bulmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir...

fun uzantiBul(fileName: String): String 
{
    val dotIndex = fileName.lastIndexOf(".")
    return if (dotIndex == -1) "" else fileName.substring(dotIndex + 1)
}

Bu fonksiyon, verilen dosya adındaki son noktanın indeksini bulur ve dosya uzantısı olarak noktadan sonraki kısmı döndürür. Eğer nokta bulunamazsa, boş bir dize döndürecektir.İlginizi Çekebilir

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Kotlin Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması