Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin programlama dilinde bir dosyanın uzantısını bulmak için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir...

fun uzantiBul(fileName: String): String 
{
    val dotIndex = fileName.lastIndexOf(".")
    return if (dotIndex == -1) "" else fileName.substring(dotIndex + 1)
}

Bu fonksiyon, verilen dosya adındaki son noktanın indeksini bulur ve dosya uzantısı olarak noktadan sonraki kısmı döndürür. Eğer nokta bulunamazsa, boş bir dize döndürecektir.İlginizi Çekebilir

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği