Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  val cs = Scanner(System.`in`)
  print("Pozisyon Girin (N): ")
  val n = cs.nextInt()
  println("Fibonacci Numarası: ${NthFibonacciNumber(n)}")
}

fun NthFibonacciNumber(n: Int): Int {
  return when (n) {
    1 -> 0
    2 -> 1
    else -> NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2)
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği

Kotlin Dizinin İlk ve Son Elemanının Aynı Olup Olmamasını Bulma Ö ...