Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  val cs = Scanner(System.`in`)
  print("Pozisyon Girin (N): ")
  val n = cs.nextInt()
  println("Fibonacci Numarası: ${NthFibonacciNumber(n)}")
}

fun NthFibonacciNumber(n: Int): Int {
  return when (n) {
    1 -> 0
    2 -> 1
    else -> NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2)
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Dosyayı Başka Bir Dizine Taşıma

Kotlin Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği