Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  val cs = Scanner(System.`in`)
  print("Pozisyon Girin (N): ")
  val n = cs.nextInt()
  println("Fibonacci Numarası: ${NthFibonacciNumber(n)}")
}

fun NthFibonacciNumber(n: Int): Int {
  return when (n) {
    1 -> 0
    2 -> 1
    else -> NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2)
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek