Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  val cs = Scanner(System.`in`)
  print("Pozisyon Girin (N): ")
  val n = cs.nextInt()
  println("Fibonacci Numarası: ${NthFibonacciNumber(n)}")
}

fun NthFibonacciNumber(n: Int): Int {
  return when (n) {
    1 -> 0
    2 -> 1
    else -> NthFibonacciNumber(n - 1) + NthFibonacciNumber(n - 2)
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dictionary'deki Değerler İle Listenin Elemanlarını Eşleşti ...

Kotlin Dosyanın Uzantısını Bulma

Kotlin Bugünün Tarihini Getirmek

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Çift Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği