Kotlin Guid Yaratmak

Kotlin programlama dilinde GUID (Globally Unique Identifier) yaratmak için UUID sınıfı içindeki randomUUID() fonksiyonu kullanılır.

Örnek kod aşağıdaki gibidir..

import java.util.*

fun main() 
{
    val guid = UUID.randomUUID().toString()
    println(guid)
}

Kod her çalıştırıldığında farklı bir GUID döndürür. Çıktı örnekleri aşağıdadır..

6b2d3577-9369-4061-9267-69f2e6cda06d
9e8bafa6-f284-4d97-aaba-090f6b8eb6c4
c47b7db2-2d2d-4b45-a8c6-ee1393fa3f9dİlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizi Tam Sayının Ortalamasını Bulma

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Bir Stringdeki Noktalama İşaretlerini Kaldırma Örneği

Kotlin Bir Stringdeki Her Karakterin Sayısını Bulma Örneği