Kotlin İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun main() {
  println("İlk katsayıyı girin: ")
  val a = readLine()!!.toDouble()
  println("İkinci katsayıyı girin: ")
  val b = readLine()!!.toDouble()
  println("Üçüncü katsayıyı girin: ")
  val c = readLine()!!.toDouble()

  if (a != 0.0) {
    val d = (b * b) - (4 * a * c)
    if (d == 0.0) {
      println("Kökler reel ve eşittir.")
      val r = -b / (2 * a)
      println("Kökler $r ve $r")
    } else if (d > 0.0) {
      println("Kökler reel ve farklıdır.")
      val r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a)
      val r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a)
      println("Kök1: $r1")
      println("Kök2: $r2")
    } else {
      println("Kökler sanal sayılardır.")
      val rp = -b / (2 * a)
      val ip = Math.sqrt(-d) / (2 * a)
      println("Kök1: $rp + i$ip")
      println("Kök2: $rp - i$ip")
    }
  } else {
    println("Kareköklü ifade değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği