Kotlin İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun main() {
  println("İlk katsayıyı girin: ")
  val a = readLine()!!.toDouble()
  println("İkinci katsayıyı girin: ")
  val b = readLine()!!.toDouble()
  println("Üçüncü katsayıyı girin: ")
  val c = readLine()!!.toDouble()

  if (a != 0.0) {
    val d = (b * b) - (4 * a * c)
    if (d == 0.0) {
      println("Kökler reel ve eşittir.")
      val r = -b / (2 * a)
      println("Kökler $r ve $r")
    } else if (d > 0.0) {
      println("Kökler reel ve farklıdır.")
      val r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a)
      val r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a)
      println("Kök1: $r1")
      println("Kök2: $r2")
    } else {
      println("Kökler sanal sayılardır.")
      val rp = -b / (2 * a)
      val ip = Math.sqrt(-d) / (2 * a)
      println("Kök1: $rp + i$ip")
      println("Kök2: $rp - i$ip")
    }
  } else {
    println("Kareköklü ifade değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Örneği

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek

Kotlin Dosyanın Boyutunu Öğrenme

Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma