Kotlin İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "İkinci Dereceden Bir Denklemin Köklerini Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun main() {
  println("İlk katsayıyı girin: ")
  val a = readLine()!!.toDouble()
  println("İkinci katsayıyı girin: ")
  val b = readLine()!!.toDouble()
  println("Üçüncü katsayıyı girin: ")
  val c = readLine()!!.toDouble()

  if (a != 0.0) {
    val d = (b * b) - (4 * a * c)
    if (d == 0.0) {
      println("Kökler reel ve eşittir.")
      val r = -b / (2 * a)
      println("Kökler $r ve $r")
    } else if (d > 0.0) {
      println("Kökler reel ve farklıdır.")
      val r1 = (-b + Math.sqrt(d)) / (2 * a)
      val r2 = (-b - Math.sqrt(d)) / (2 * a)
      println("Kök1: $r1")
      println("Kök2: $r2")
    } else {
      println("Kökler sanal sayılardır.")
      val rp = -b / (2 * a)
      val ip = Math.sqrt(-d) / (2 * a)
      println("Kök1: $rp + i$ip")
      println("Kök2: $rp - i$ip")
    }
  } else {
    println("Kareköklü ifade değildir.")
  }
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosya Oluşturma

Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Kotlin Dizideki Herhangi Bir Konuma Eleman Ekleme Örneği

Kotlin Tam Sayıdaki Rakamları Ters Sırada Gösterme Örneği