Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Kotlin" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun main() {
    println("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ")
    val santigratStr = readLine()
    val santigrat = santigratStr?.toInt()
    val fahrenheit = ((9 * santigrat!!) / 5) + 32

    println("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: $fahrenheit")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dizideki Bir Elemanı Döngü İle Arama Örneği

Kotlin 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Kotlin Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği