Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

"Kotlin" Programlama dilinde "Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

fun main() {
    println("Santigrat cinsinden sıcaklığı girin: ")
    val santigratStr = readLine()
    val santigrat = santigratStr?.toInt()
    val fahrenheit = ((9 * santigrat!!) / 5) + 32

    println("Fahrenheit cinsinden sıcaklık: $fahrenheit")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği

Kotlin Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Kotlin Dosya Oluşturma

Kotlin Dictionary Key Value Değerlerini Ters Çevirmek