Kotlin Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Sayıların Geometrik Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili örnek kod aşağıda belirtilmiştir.

import kotlin.math.pow
import java.util.Scanner

fun main() {
  var c = 0
  var p = 1.0
  val sc = Scanner(System.`in`)
  print("Sayı Adeti Girin: ")
  val count = sc.nextLine().toInt()

  while (c < count) {
    print("Gerçek Sayı Girin: ")
    val x = sc.nextLine().toDouble()
    c = c + 1
    p = p * x
  }

  val gm = p.pow(1.0 / count)
  println("Ortalama: $gm")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama