Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için, ilk olarak açını radyana çevirmemiz gerekmektedir. Bu işlem için, Kotlin dilinde standart olarak tanımlanmış "Math.toRadians" fonksiyonunu kullanabiliriz. Ardından, hesaplanması istenen açının radyan değerini "Math.sin" fonksiyonuna girerek, o açının sinüs değerini hesaplayabiliriz.

Aşağıdaki örnek kod bu işlemi göstermektedir...

fun main(args: Array) 
{
    val aci: Double = 30.0
    val aciRadyan: Double = Math.toRadians(aci)
    val sinusDegeri = Math.sin(aciRadyan)
    println("Açının sinüs değeri: $sinusDegeri")
}

Bu kod örneğinde, ilk olarak "aci" isimli bir Double türünde değişken tanımlanmıştır. Bu değişkenin değeri "30.0" olarak verilmiştir ve hesaplanması istenen açı değerini ifade etmektedir. Daha sonra, tanımlanmış olan "aci" değişkeninin radyan değerini bulmak için "Math.toRadians" fonksiyonu kullanılmıştır. Bulunan radyan değeri "aciRadyan" isimli değişkene atanmıştır. Ardından, bulunan radyan değeri kullanılarak açının sinüs değeri "Math.sin" fonksiyonu ile hesaplanmış ve "sinusDegeri" isimli değişkene atanmıştır. Son olarak, hesaplanan sinüs değeri ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringi Ters Çevirmek

Kotlin Dosya Oluşturma

Kotlin Bir String İçinde Başka Bir Stringin Adetini Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak