Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin dilinde bir açının sinüs değerini hesaplamak için, ilk olarak açını radyana çevirmemiz gerekmektedir. Bu işlem için, Kotlin dilinde standart olarak tanımlanmış "Math.toRadians" fonksiyonunu kullanabiliriz. Ardından, hesaplanması istenen açının radyan değerini "Math.sin" fonksiyonuna girerek, o açının sinüs değerini hesaplayabiliriz.

Aşağıdaki örnek kod bu işlemi göstermektedir...

fun main(args: Array) 
{
    val aci: Double = 30.0
    val aciRadyan: Double = Math.toRadians(aci)
    val sinusDegeri = Math.sin(aciRadyan)
    println("Açının sinüs değeri: $sinusDegeri")
}

Bu kod örneğinde, ilk olarak "aci" isimli bir Double türünde değişken tanımlanmıştır. Bu değişkenin değeri "30.0" olarak verilmiştir ve hesaplanması istenen açı değerini ifade etmektedir. Daha sonra, tanımlanmış olan "aci" değişkeninin radyan değerini bulmak için "Math.toRadians" fonksiyonu kullanılmıştır. Bulunan radyan değeri "aciRadyan" isimli değişkene atanmıştır. Ardından, bulunan radyan değeri kullanılarak açının sinüs değeri "Math.sin" fonksiyonu ile hesaplanmış ve "sinusDegeri" isimli değişkene atanmıştır. Son olarak, hesaplanan sinüs değeri ekrana yazdırılmıştır.İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması

Kotlin Dosya Silme

Kotlin 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek