Kotlin Tek Satırda If Else Yazmak

Aşağıdaki örnek kodda Kotlin'da tek satırda if-else yapısının nasıl kullanılabileceğini gösterilmektedir..

val sayi = -5
val durum = if (sayi > 0) "pozitif" else "negatif"

Bu kodda, "sayi" değişkeni kontrol edilir ve eğer sayı pozitifse "durum" değişkenine "pozitif" string değeri atanır. Aksi takdirde, yani sayı negatif veya sıfırsa "durum" değişkenine "negatif" string değeri atanır. Bu sayede, tek satırda if-else yapısı oluşturulmuş olur.İlginizi Çekebilir

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Kotlin Dosyanın Klasör Yolunu Bulmak

Kotlin Bir Dizideki Tek Sayıların Adetini Bulma Örneği

Kotlin Rastgele Sayılardan En Büyük ve En Küçüğü Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...