Kotlin Tek Satırda If Else Yazmak

Aşağıdaki örnek kodda Kotlin'da tek satırda if-else yapısının nasıl kullanılabileceğini gösterilmektedir..

val sayi = -5
val durum = if (sayi > 0) "pozitif" else "negatif"

Bu kodda, "sayi" değişkeni kontrol edilir ve eğer sayı pozitifse "durum" değişkenine "pozitif" string değeri atanır. Aksi takdirde, yani sayı negatif veya sıfırsa "durum" değişkenine "negatif" string değeri atanır. Bu sayede, tek satırda if-else yapısı oluşturulmuş olur.İlginizi Çekebilir

Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin Fibonacci Serisinde N'inci Terimi Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringteki Küçük Harfleri Öne Alma Örneği

Kotlin Dosya Oluşturma