Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Kotlin" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

puts "1. kenarı giriniz:"
a = gets.chomp.to_i

puts "2. kenarı giriniz:"
b = gets.chomp.to_i

puts "3. kenarı giriniz:"
c = gets.chomp.to_i

if (a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a
  s = (a + b + c) / 2.0
  area = Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))
  puts "Üçgenin Alanı: #{area}"
else  
  puts "Üçgenin Alanı yoktur"
endİlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Dictionary'i Filtreleyip Yeni Bir Dictionary Yaratma Ö ...

Kotlin 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Rakamlarının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Mutlak Değerinin Hesaplanması

Kotlin Dört İşlem Yapan Örnek