Kotlin Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma

"Kotlin" Programlama dilinde "Üç Kenarı Verilen Bir Üçgenin Alanını Bulma" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

puts "1. kenarı giriniz:"
a = gets.chomp.to_i

puts "2. kenarı giriniz:"
b = gets.chomp.to_i

puts "3. kenarı giriniz:"
c = gets.chomp.to_i

if (a + b) > c && (a + c) > b && (b + c) > a
  s = (a + b + c) / 2.0
  area = Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c))
  puts "Üçgenin Alanı: #{area}"
else  
  puts "Üçgenin Alanı yoktur"
endİlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Kotlin Dosyanın Güncelleme Tarihini Değiştirme

Kotlin Bir Stringin Ortadaki Üç Karakterini Bulma Örneği

Kotlin 1'den N'e Kadar Olan Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Stringten İlk N Karakteri Kaldırma Örneği