Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  var count = 0
  var sum = 0.0

  val scanner = Scanner(System.`in`)

  while (count < 10) {
    print("Bir Sayı Girin: ")
    val number = scanner.nextDouble()
    count++
    sum += number
  }

  val avg = sum / 10
  println("Ortalama: $avg")

  scanner.close()
}İlginizi Çekebilir

Kotlin 1 İle 100 Arasında 3'e Bölünebilenleri Bulma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Çift Sayı Toplam Örneği

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek

Kotlin Bir Fonksiyonda Birden Fazla Değer Döndürme Örneği

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek