Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda gösterilmiştir.

import java.util.Scanner

fun main() {
  var count = 0
  var sum = 0.0

  val scanner = Scanner(System.`in`)

  while (count < 10) {
    print("Bir Sayı Girin: ")
    val number = scanner.nextDouble()
    count++
    sum += number
  }

  val avg = sum / 10
  println("Ortalama: $avg")

  scanner.close()
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Karekökünün Hesaplanması