Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner
import kotlin.math.PI

fun main() {
  val scanner = Scanner(System.`in`)
  print("Yarıçap Girin: ")
  val radius = scanner.nextDouble()

  val c = 2 * PI * radius
  val area = PI * radius * radius

  println("Dairenin Çevresi: $c")
  println("Dairenin Alanı: $area")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Dosya Varsa Oluşturmama Kontrolü

Kotlin Döngü Kullanarak Fibonacci Serisi Yazdırma Örneği

Kotlin 1'den 100'e Kadar Sayı Toplam Örneği

Kotlin Sinüs Değerini Hesaplama

Kotlin 1'den 100'e Kadar Asal Sayı Toplam Örneği