Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner
import kotlin.math.PI

fun main() {
  val scanner = Scanner(System.`in`)
  print("Yarıçap Girin: ")
  val radius = scanner.nextDouble()

  val c = 2 * PI * radius
  val area = PI * radius * radius

  println("Dairenin Çevresi: $c")
  println("Dairenin Alanı: $area")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Dizindeki Dosyaları Sıralama

Kotlin Bir String İçindeki Sayıların Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Faktöriyelini Bulma Örneği

Kotlin Bir Dizi Kullanarak N Sayının Toplamını Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Kuvvetinin Hesaplanması