Kotlin Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği

"Kotlin" Programlama dilinde "Yarıçap Girilen Bir Dairenin Çevre ve Alanını Bulma Örneği" ile ilgili kod örneği aşağıda verilmiştir.

import java.util.Scanner
import kotlin.math.PI

fun main() {
  val scanner = Scanner(System.`in`)
  print("Yarıçap Girin: ")
  val radius = scanner.nextDouble()

  val c = 2 * PI * radius
  val area = PI * radius * radius

  println("Dairenin Çevresi: $c")
  println("Dairenin Alanı: $area")
}İlginizi Çekebilir

Kotlin Bir Stringde Tam Sayılar Dışındaki Karakterleri Kaldırma Ö ...

Kotlin Santigrat Cinsinden Sıcaklığı Fahrenheit'e Çevirmek

Kotlin While Döngüsü İle 10 Sayının Ortalamasını Bulma Örneği

Kotlin 1'den N'e Kadar Asal Sayıları Bulma Örneği

Kotlin Bir Sayının Tek Mi Çift Mi Olduğunu Göstermek