Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme

Microsoft SQL Server'da bir Job'u (işi) bir sunucuya (server) eklemek için sp_add_jobserver stored procedure'ü kullanılır.

Job'lar, yedekleme, indeks oluşturma gibi işlemleri içeren yapılardır. sp_add_jobserver komutunu kullanarak, hedef sunucuya işin çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Kullanımında, işin adını ve hedef sunucunun adını belirtmeniz gerekmektedir. Örnek olarak, aşağıdaki komut "MyJob" işini "MyServer" sunucusuna ekler...

Aşağıdaki örneği inceleyelim...

EXEC sp_add_jobserver @job_name = N'MyJob', @server_name = N'MyServer'

Bu komut, işi hedef sunucuya ekler ve işin bu sunucuda çalıştırılmasını sağlar.

Unutmayın, sp_add_jobserver komutunu çalıştırırken belirtilen işin ve hedef sunucunun mevcut ve erişilebilir olduğu bir klasöre sahip olmanız gerektiğinden, işin öncelikle oluşturulduğu ve konfigüre edildiği sunucudan başka sunucularda test edilmesi daha güvenlidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Tablonun Tüm Kolon Adlarının Listesini Almak

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Faydaları

Ms Sql View Yaratma

Ms Sql Server Boş Alana Sahip Sistem Sabit Disklerinin Listesini ...

Ms Sql Server Son Girilen Kayıdın Id'sini Almak