Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

MS SQL Server 'da aranmak istenen bir kolon adının hangi tablolarda olduğunun listesini elde etmek için aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.

SELECT c.name AS KolonAd, t.name AS TabloAd 
FROM sys.columns c 
JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id 
WHERE c.name LIKE '%AranacakKolonAdı%'


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Bütün Veritabanlarının Listesini Almak

Ms Sql Case When Kullanımı

Ms Sql Temp Tabloyu Drop Etmek

Ms Sql Mutlak Değer Alma

Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek