Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

MS SQL Server 'da aranmak istenen bir kolon adının hangi tablolarda olduğunun listesini elde etmek için aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.

SELECT c.name AS KolonAd, t.name AS TabloAd 
FROM sys.columns c 
JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id 
WHERE c.name LIKE '%AranacakKolonAdı%'


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Count Kullanımı

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Veritabanının Sorgu İle Yedeğini Almak

Ms Sql Server'da İzin Verilen Tüm Veritabanlarının Genel Bilgiler ...

Ms Sql Order By Kullanımı