Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

MS SQL Server 'da aranmak istenen bir kolon adının hangi tablolarda olduğunun listesini elde etmek için aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.

SELECT c.name AS KolonAd, t.name AS TabloAd 
FROM sys.columns c 
JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id 
WHERE c.name LIKE '%AranacakKolonAdı%'


İlginizi Çekebilir

Ms Sql If Else Kullanımı

Ms Sql Server Boş Alana Sahip Sistem Sabit Disklerinin Listesini ...

Ms Sql Server Versiyon Öğrenmek

Ms Sql Distinct Kullanımı

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları