Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

MS SQL Server 'da aranmak istenen bir kolon adının hangi tablolarda olduğunun listesini elde etmek için aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.

SELECT c.name AS KolonAd, t.name AS TabloAd 
FROM sys.columns c 
JOIN sys.tables t ON c.object_id = t.object_id 
WHERE c.name LIKE '%AranacakKolonAdı%'


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Text'in Hangi Stored Procedure'lerde Var Olduğunu Bulm ...

Ms Sql Server'da Satır Numaraları Nasıl Gösterilir?

Ms Sql Bir Veritabanının Sorgu İle Yedekten Dönülmesi

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Faydaları

Ms Sql Bir Tablodaki Satırları Rastgele Sırayla Getirmek