Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek

MS SQL Server 'da bir tablodaki rastgele (random) bir satırı getirmek istiyorsak aşağıdaki yol izlenir.

SELECT  TOP 1 *  FROM {Tablo Adımız} ORDER BY NEWID()


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Stored Procedure İle Fonksiyon Arasındaki Farklar

Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql View Kullanan Tabloların Listesini Bulmak

Ms Sql Case When Kullanımı