Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek

MS SQL Server 'da bir tablodaki rastgele (random) bir satırı getirmek istiyorsak aşağıdaki yol izlenir.

SELECT  TOP 1 *  FROM {Tablo Adımız} ORDER BY NEWID()


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Stored Procedure'ü Yeniden Sorgu İle Derlemek

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Stored Procedure (Saklı Yordam) Nedir?

Ms Sql Veritabanındaki Tüm Stored Procedure'lerin Listesini Almak

Ms Sql Bir Tablonun Tüm Kolon Adlarının Listesini Almak