Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek

MS SQL Server 'da bir tablodaki rastgele (random) bir satırı getirmek istiyorsak aşağıdaki yol izlenir.

SELECT  TOP 1 *  FROM {Tablo Adımız} ORDER BY NEWID()


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Bütün Veritabanlarının Listesini Almak

Ms Sql Stored Procedure (Saklı Yordam) Nedir?

Ms Sql Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql Count Kullanımı