Ms Sql Bir Tablodaki Satırları Rastgele Sırayla Getirmek

MS SQL Server 'da bir tablodaki bütün kayıtları rastgele (random) şekilde getirmek için aşağıdaki yol izlenir.

SELECT *  FROM {Tablo Adımız} ORDER BY NEWID()        


İlginizi Çekebilir

Ms Sql View Kullanan Tabloların Listesini Bulmak

Ms Sql If Else Kullanımı

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme

Ms Sql Trim Fonksiyonu