Ms Sql Bir Tablodaki Satırları Rastgele Sırayla Getirmek

MS SQL Server 'da bir tablodaki bütün kayıtları rastgele (random) şekilde getirmek için aşağıdaki yol izlenir.

SELECT *  FROM {Tablo Adımız} ORDER BY NEWID()        


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Rastgele Harf Üretmek

SQL Server Yetkilendirme Modları Nelerdir?

Ms Sql dm_db_partition_stats Kullanımı

Ms Sql Server'da Satır Numaraları Nasıl Gösterilir?

Ms Sql Arkkosinüs Değeri Alma