Ms Sql Bir Tablodaki Tüm Sabitleri Devre Dışı Bırakmak

MS SQL 'deki bir tabloda bulunan sabitleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki sorgu modeli kullanılır.

Alter Table {Tablo Adımız} NOCHECK CONSTRAINT ALL


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Count Kullanımı

Ms Sql Bir Veritabanını Offline Yapmak

Ms Sql Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

Ms Sql If Else Kullanımı

Ms Sql Sorgu İle Tablo Silmek