Ms Sql Bir Tablodaki Tüm Sabitleri Devre Dışı Bırakmak

MS SQL 'deki bir tabloda bulunan sabitleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki sorgu modeli kullanılır.

Alter Table {Tablo Adımız} NOCHECK CONSTRAINT ALL


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Varsayılan Dili Bulmak

Ms Sql Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

Ms Sql View Yaratma

Ms Sql Order By Kullanımı

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Faydaları