Ms Sql Bir Tablodaki Tüm Sabitleri Devre Dışı Bırakmak

MS SQL 'deki bir tabloda bulunan sabitleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki sorgu modeli kullanılır.

Alter Table {Tablo Adımız} NOCHECK CONSTRAINT ALL


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Distinct Kullanımı

Ms Sql Veritabanındaki Tüm Stored Procedure'lerin Listesini Almak

Ms Sql dm_db_partition_stats Kullanımı

SQL Profiler Nedir?

Ms Sql Bir Veritabanının Sorgu İle Yedekten Dönülmesi