Ms Sql Bir Tablodan Script İle Kolon Silmek

MS SQL Server 'da sorgu (query) ile bir tablodan kolon silmek istiyorsak aşağıdaki yolu izleriz.

ALTER TABLE {Tablo Adımız} DROP COLUMN {Kolon Adımız}

Örnek kullanımı şu şekilde olur.

ALTER TABLE [dbo].[Blogs] DROP COLUMN [Url]


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Offline Bir Veritabanını Online Yapmak

Ms Sql Bir Tablodaki Tüm Sabitleri Devre Dışı Bırakmak

SQL Profiler Nedir?

Ms Sql Bütün Tablolardaki Kayıt Sayılarının Listesi

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları