Ms Sql Bir Tablodan Script İle Kolon Silmek

MS SQL Server 'da sorgu (query) ile bir tablodan kolon silmek istiyorsak aşağıdaki yolu izleriz.

ALTER TABLE {Tablo Adımız} DROP COLUMN {Kolon Adımız}

Örnek kullanımı şu şekilde olur.

ALTER TABLE [dbo].[Blogs] DROP COLUMN [Url]


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Son Girilen Kayıdın Id'sini Almak

Ms Sql Order By Kullanımı

Ms Sql View Kullanan Tabloların Listesini Bulmak

Ms Sql Şimdiki Zamanı Alma Getdate()

Ms Sql Veritabanı Dosyalarının Sunucuya Script İle Eklenmesi