Ms Sql Bir Tablodan Script İle Kolon Silmek

MS SQL Server 'da sorgu (query) ile bir tablodan kolon silmek istiyorsak aşağıdaki yolu izleriz.

ALTER TABLE {Tablo Adımız} DROP COLUMN {Kolon Adımız}

Örnek kullanımı şu şekilde olur.

ALTER TABLE [dbo].[Blogs] DROP COLUMN [Url]


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Karakter Sayısı Alma

Ms Sql Sorgu İle Tablo Silmek

Ms Sql Top Kullanımı