Ms Sql Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

MS SQL Server 'da bir tabloya kod ile kolon eklemek için aşağıdaki yol izlenmelidir.

ALTER TABLE {Tablo Adımız} ADD {Kolon Adımız} {Data Tipimizi} {NULL olup olmaması} 

Örnek kullanımlar aşağıda verilmiştir.

ALTER TABLE Tbl_Musteriler ADD Adres NVARCHAR(500) NULL
ALTER TABLE Tbl_Urunler ADD UrunKod int NOT NULL


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bütün Tablolardaki Kayıt Sayılarının Listesi

Ms Sql Offline Bir Veritabanını Online Yapmak

Ms Sql Arkkosinüs Değeri Alma

Ms Sql Top Kullanımı

Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek