Ms Sql Bir Veritabanını Offline Yapmak

MS SQL Server 'da bir veritabanını offline moda almak için aşağıdaki kod çalıştırılır.

ALTER DATABASE {Veritabanı Adımız} SET OFFLINE   

Kullanımına örnek şu şekildedir..

ALTER DATABASE [SirketDB] SET OFFLINE

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sol panelde (Object Explorer) bir değişiklik olmadığı görülecektir. Bu değişikliği görmek için Databases klasörüne sağ tıklayıp "Refresh" edilmelidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql dm_db_partition_stats Kullanımı

Ms Sql Server Dahili Tabloların Meta Verilerini Listelemek

Ms Sql Şimdiki Zamanı Alma Getdate()

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Şimdiki Zamanın Sadece Tarihini Göstermek