Ms Sql Bir Veritabanını Offline Yapmak

MS SQL Server 'da bir veritabanını offline moda almak için aşağıdaki kod çalıştırılır.

ALTER DATABASE {Veritabanı Adımız} SET OFFLINE   

Kullanımına örnek şu şekildedir..

ALTER DATABASE [SirketDB] SET OFFLINE

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sol panelde (Object Explorer) bir değişiklik olmadığı görülecektir. Bu değişikliği görmek için Databases klasörüne sağ tıklayıp "Refresh" edilmelidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Trim Fonksiyonu

Ms Sql @@MAX_PRECISION Kullanımı

Ms Sql If Else Kullanımı

Ms Sql Stored Procedure (Saklı Yordam) Nedir?

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek