Ms Sql Bir Veritabanını Offline Yapmak

MS SQL Server 'da bir veritabanını offline moda almak için aşağıdaki kod çalıştırılır.

ALTER DATABASE {Veritabanı Adımız} SET OFFLINE   

Kullanımına örnek şu şekildedir..

ALTER DATABASE [SirketDB] SET OFFLINE

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra sol panelde (Object Explorer) bir değişiklik olmadığı görülecektir. Bu değişikliği görmek için Databases klasörüne sağ tıklayıp "Refresh" edilmelidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

Ms Sql Top Kullanımı

Ms Sql Bir Text'in Hangi Stored Procedure'lerde Var Olduğunu Bulm ...

Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

Ms Sql Bir Stored Procedure'ü Yeniden Sorgu İle Derlemek