Ms Sql Bütün Tablolardaki Kayıt Sayılarının Listesi

MS SQL 'de bir veritabanında bulunan bütün tabloların (kullanıcı tarafından yaratılmış) kayıt sayılarının listesini almak için aşağıdaki kod çalıştırılır.

SELECT [TableName] = sobj.name, [RowCount] = MAX(sind.rows) 
FROM 
sysobjects sobj, sysindexes sind 
WHERE 
sobj.xtype = 'U' AND  sind.id = OBJECT_ID(sobj.name) 
GROUP BY sobj.name 
ORDER BY 2 DESC


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Case When Kullanımı

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Kullanıcının Mevcut Process'indeki Session Id'sini Bulmak

Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

SQL Profiler Nedir?