Ms Sql Bütün Tablolardaki Kayıt Sayılarının Listesi

MS SQL 'de bir veritabanında bulunan bütün tabloların (kullanıcı tarafından yaratılmış) kayıt sayılarının listesini almak için aşağıdaki kod çalıştırılır.

SELECT [TableName] = sobj.name, [RowCount] = MAX(sind.rows) 
FROM 
sysobjects sobj, sysindexes sind 
WHERE 
sobj.xtype = 'U' AND  sind.id = OBJECT_ID(sobj.name) 
GROUP BY sobj.name 
ORDER BY 2 DESC


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Server Varsayılan Dili Bulmak

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları

Ms Sql Şimdiki Zamanın Sadece Tarihini Göstermek

Ms Sql Top Kullanımı