Ms Sql DATALENGTH Kullanımı

SQL Server'da, DATALENGTH() fonskiyonu, herhangi bir ifadeyi temsil etmek için kullanılan bayt sayısını döndürür. Bu fonksiyon veri tipinin T-SQL saklama boyutunu verir, ancak veri tipinin bellekteki boyutu değildir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim...

SELECT DATALENGTH('abc');

Buradaki sonuç CHAR tipinde 3 karaktere uylandığı için 3 olacaktır. Birde aynı fonksiyonu bir INT tipindeki değer için çalıştıralım...

SELECT DATALENGTH(5);

INT verileri 4 bayt olarak saklandığı için sonuç 4 olacaktır.

  • Not: İlk verilen örnek eğer nvarchar tipindeki bir kolondan çekilseydi, bu sefer değer 3 yerine 6 olacaktı. Çünkü nvarchar tipi her karakteri 2 byte şeklinde saklar.


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Veritabanının Sorgu İle Yedekten Dönülmesi

Ms Sql Rastgele Harf Üretmek

Ms Sql Şimdiki Zamanın Sadece Tarihini Göstermek

Ms Sql Karakter Sayısı Alma

Ms Sql Stored Procedure (Saklı Yordam) Nedir?