Ms Sql Herhangi Bir View'da Kullanılan Tablo Kolonlarının Listesi

MS SQL 'de herhangi bir View içinde kullanılan Tablo Kolonlarının Listesini almak için aşağıdaki sorgu çalıştırılır.

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEW_COLUMN_USAGE


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Count Kullanımı

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme

Ms Sql Şimdiki Zamanın Sadece Tarihini Göstermek

Ms Sql Bir Tablonun Tüm Kolon Adlarının Listesini Almak