Ms Sql Mutlak Değer Alma

MS SQL Server'da ABS fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini verir. ABS fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır.

SELECT ABS(-5) AS mutlak_deger;

Bu sorgunun sonucu aşağıdaki gibidir...

mutlak_deger
--------------
5

ABS fonksiyonu, verilen değerin negatif olması durumunda mutlak değerini, pozitif olması durumunda aynı değeri verir. Örnekte görüldüğü gibi, -5 sayısının mutlak değeri 5 olarak hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Sorgu İle Excel Datasını İçeri Atmak

Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

Ms Sql DATALENGTH Kullanımı

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Faydaları

Ms Sql dm_db_partition_stats Kullanımı