Ms Sql Mutlak Değer Alma

MS SQL Server'da ABS fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini verir. ABS fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır.

SELECT ABS(-5) AS mutlak_deger;

Bu sorgunun sonucu aşağıdaki gibidir...

mutlak_deger
--------------
5

ABS fonksiyonu, verilen değerin negatif olması durumunda mutlak değerini, pozitif olması durumunda aynı değeri verir. Örnekte görüldüğü gibi, -5 sayısının mutlak değeri 5 olarak hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Aktif Server Adını Gösterme

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Faydaları

Ms Sql Sorgu İle Tablo Silmek

Ms Sql Case When Kullanımı

SQL Profiler Nedir?