Ms Sql Mutlak Değer Alma

MS SQL Server'da ABS fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini verir. ABS fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanılır.

SELECT ABS(-5) AS mutlak_deger;

Bu sorgunun sonucu aşağıdaki gibidir...

mutlak_deger
--------------
5

ABS fonksiyonu, verilen değerin negatif olması durumunda mutlak değerini, pozitif olması durumunda aynı değeri verir. Örnekte görüldüğü gibi, -5 sayısının mutlak değeri 5 olarak hesaplanmıştır.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Stored Procedure İle Fonksiyon Arasındaki Farklar

Ms Sql Server Aktif Server Adını Gösterme

Ms Sql Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Bir Text'in Hangi Stored Procedure'lerde Var Olduğunu Bulm ...

Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme