Ms Sql Server Aktif Server Adını Gösterme

MS SQL Server 'da aktif olan Server adını göstermek için aşağıdaki sorgu çalıştırılmalıdır.

SELECT @@SERVERNAME AS ServerAdi


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Stored Procedure Drop Etmek

Ms Sql Şimdiki Zamanın Sadece Tarihini Göstermek

Ms Sql Stored Procedure İle Fonksiyon Arasındaki Farklar

Ms Sql Server Belirtilen Bir Trigger'ı Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları