Ms Sql Server Belirtilen Bir Trigger'ı Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Server'da belirtilen bir TRIGGER 'ı etkisiz hale getirmek için aşağıdaki yol izlenir.

ALTER TABLE {Tablo Adı} DISABLE TRIGGER {Trigger Adı}


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Veritabanı Dosyalarının Sunucuya Script İle Eklenmesi

Ms Sql Server Son Girilen Kayıdın Id'sini Almak

Ms Sql Offline Bir Veritabanını Online Yapmak

Ms Sql Server Dahili Tabloların Meta Verilerini Listelemek

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek