Ms Sql Server Boş Alana Sahip Sistem Sabit Disklerinin Listesini Alma

MS SQL Server kullanarak kullanılabilir boş alana sahip sistem sabit disklerinin listesini alacağımız sorgu aşağıdadır.

EXEC master..xp_fixeddrives


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Karakter Sayısı Alma

Ms Sql Count Kullanımı

Ms Sql Bir Stored Procedure'ü Yeniden Sorgu İle Derlemek

Ms Sql DATALENGTH Kullanımı

Ms Sql Server Bütün Veritabanlarının Listesini Almak