Ms Sql Server Bütün Veritabanlarının Listesini Almak

MS SQL Server 'da bulunan aktif instance içindeki tüm veritabanlarının listesini almak için aşağıdaki sorgu çalıştırılmalıdır.

SELECT Name FROM dbo.sysdatabases

Diğer bir yöntem de aşağıdaki şekildedir..

EXEC sp_databases


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Veritabanının Sorgu İle Yedekten Dönülmesi

Ms Sql Stored Procedure (Saklı Yordam) Nedir?

Ms Sql Case When Kullanımı

Ms Sql Şimdiki Zamanı Alma Getdate()

Ms Sql Veritabanındaki Tüm View'ların Listesini Almak