Ms Sql Server Bütün Veritabanlarının Listesini Almak

MS SQL Server 'da bulunan aktif instance içindeki tüm veritabanlarının listesini almak için aşağıdaki sorgu çalıştırılmalıdır.

SELECT Name FROM dbo.sysdatabases

Diğer bir yöntem de aşağıdaki şekildedir..

EXEC sp_databases


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server'da İzin Verilen Tüm Veritabanlarının Genel Bilgiler ...

Ms Sql Bir Tablodaki Satırları Rastgele Sırayla Getirmek

Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek

Ms Sql Veritabanının Sorgu İle Yedeğini Almak

Ms Sql Veritabanı Dosyalarının Sunucuya Script İle Eklenmesi