Ms Sql Server Dahili Tabloların Meta Verilerini Listelemek

MS SQL Server 'da dahili tablolar, bir kullanıcı eyleminin yan ürünü olarak oluşturulur ve genellikle erişilemez. Dahili tablolardaki veriler değiştirilemez. Ancak dahili tabloların meta verileri aşağıdaki sorgu kullanılarak görüntülenebilir.

SELECT * FROM Sys.Objects WHERE Type='IT' 


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Kullanıcı Tarafından Yaratılmış Tabloların Listesini Almak

Ms Sql @@TEXTSIZE Kullanımı

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek

SQL Profiler Nedir?

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Faydaları