Ms Sql Server Varsayılan Dili Bulmak

MS SQL Server 'ın varsayılan (default) dilini bulmak için aşağıdaki kod çalıştırılır.

Select @@language AS VarsayilanDil


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Trim Fonksiyonu

Ms Sql Case When Kullanımı

Ms Sql DATALENGTH Kullanımı

Ms Sql View Kullanan Tabloların Listesini Bulmak

Ms Sql Stored Procedure'ün Çalıştırılmasının Geciktirilmesi