Ms Sql Sorgu İle Excel Datasını İçeri Atmak

Ms Sql'de bir tabloya excel'deki bilgileri sorgu ile aktarmak (import) isteyebilirsiniz. Bunun için örnek kod aşağıdaki gibi olacaktır..

INSERT INTO Musteriler
SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0','Excel 12.0;Database=D:\test.xlsx', [MusterilerSheet$])

Yukarıdaki örnek sorguda Veritabanındaki "Musteriler" tablosuna, "test.xlsx" excel dosyasındaki "MusterilerSheet" çalışma dosyasının bilgileri aktarılmıştır.

  • Not: Bu sorgu Excel 2007 ve sonrası için geçerlidir.


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server'da İzin Verilen Tüm Veritabanlarının Genel Bilgiler ...

Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek

Ms Sql Veritabanındaki Tüm Stored Procedure'lerin Listesini Almak

Ms Sql Order By Kullanımı

Ms Sql Bir Tablonun Tüm Kolon Adlarının Listesini Almak