Ms Sql Sorgu İle Excel Datasını İçeri Atmak

Ms Sql'de bir tabloya excel'deki bilgileri sorgu ile aktarmak (import) isteyebilirsiniz. Bunun için örnek kod aşağıdaki gibi olacaktır..

INSERT INTO Musteriler
SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.ACE.OLEDB.12.0','Excel 12.0;Database=D:\test.xlsx', [MusterilerSheet$])

Yukarıdaki örnek sorguda Veritabanındaki "Musteriler" tablosuna, "test.xlsx" excel dosyasındaki "MusterilerSheet" çalışma dosyasının bilgileri aktarılmıştır.

  • Not: Bu sorgu Excel 2007 ve sonrası için geçerlidir.


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Distinct Kullanımı

Ms Sql Kullanıcının Mevcut Process'indeki Session Id'sini Bulmak

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları

Ms Sql Bir Veritabanının Sorgu İle Yedekten Dönülmesi

Ms Sql Stored Procedure Yaratma