Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql'de bir string'in veya varchar'ın içinde harf dışında olan karakterleri silen ve sadece harflerden oluşmasını sağlayan örnek fonksiyon kodu aşağıda verilmiştir..

CREATE FUNCTION [dbo].[SadeceHarf](@Temp varchar(1000))
Returns VarChar(1000)
AS
Begin

  Declare @harfler as varchar(50)
  Set @harfler = '%[^a-z]%'

  While PatIndex(@harfler, @Temp) > 0
    Set @Temp = Stuff(@Temp, PatIndex(@harfler, @Temp), 1, '')

  Return @Temp

End

Bu fonksiyonu kullanarak bir örnek yapalım..

SELECT [dbo].[SadeceHarf]('a?ABCD45_2a')

Sonuç aşağıdaki şekilde olacaktır..


aABCDaİlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Belirtilen Bir Trigger'ı Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Şimdiki Zamanı Alma Getdate()

Ms Sql Bir Tablodaki Satırları Rastgele Sırayla Getirmek

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Faydaları

Ms Sql Case When Kullanımı