Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql'de bir string'in veya varchar'ın içinde harf dışında olan karakterleri silen ve sadece harflerden oluşmasını sağlayan örnek fonksiyon kodu aşağıda verilmiştir..

CREATE FUNCTION [dbo].[SadeceHarf](@Temp varchar(1000))
Returns VarChar(1000)
AS
Begin

  Declare @harfler as varchar(50)
  Set @harfler = '%[^a-z]%'

  While PatIndex(@harfler, @Temp) > 0
    Set @Temp = Stuff(@Temp, PatIndex(@harfler, @Temp), 1, '')

  Return @Temp

End

Bu fonksiyonu kullanarak bir örnek yapalım..

SELECT [dbo].[SadeceHarf]('a?ABCD45_2a')

Sonuç aşağıdaki şekilde olacaktır..


aABCDaİlginizi Çekebilir

Ms Sql Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Bir Text'in Hangi Stored Procedure'lerde Var Olduğunu Bulm ...

Ms Sql Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları