Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql'de bir string'in veya varchar'ın içinde harf dışında olan karakterleri silen ve sadece harflerden oluşmasını sağlayan örnek fonksiyon kodu aşağıda verilmiştir..

CREATE FUNCTION [dbo].[SadeceHarf](@Temp varchar(1000))
Returns VarChar(1000)
AS
Begin

  Declare @harfler as varchar(50)
  Set @harfler = '%[^a-z]%'

  While PatIndex(@harfler, @Temp) > 0
    Set @Temp = Stuff(@Temp, PatIndex(@harfler, @Temp), 1, '')

  Return @Temp

End

Bu fonksiyonu kullanarak bir örnek yapalım..

SELECT [dbo].[SadeceHarf]('a?ABCD45_2a')

Sonuç aşağıdaki şekilde olacaktır..


aABCDaİlginizi Çekebilir

Ms Sql Where Kullanımı

Ms Sql Bir Stored Procedure'ü Yeniden Sorgu İle Derlemek

Ms Sql Fonksiyon Drop Etmek

Ms Sql Veritabanı Dosyalarının Sunucuya Script İle Eklenmesi

Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma