Ms Sql Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

MS SQL Server 'da bir tablo adını sorgu (query) ile değiştirmek için aşağıdaki yol izlenmelidir.

EXEC sp_rename {Eski Tablo Adı}, {Yeni Tablo Adı} 

Kullanımı bu şekildedir..

EXEC sp_rename 'EskiTabloAdi', 'YeniTabloAdi'   

Not : İlgili kod çalıştığında soldaki panel olan Object Explorer 'da tablo adının değişmediğini görürsünüz. Bu yüzden yapılan değişikliğin olduğu veritabanındaki Tables klasörü Refresh (tazeleme) edilmelidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme

Ms Sql Veritabanındaki Tüm Stored Procedure'lerin Listesini Almak

Ms Sql Count Kullanımı

Ms Sql Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek