Ms Sql Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

MS SQL Server 'da bir tablo adını sorgu (query) ile değiştirmek için aşağıdaki yol izlenmelidir.

EXEC sp_rename {Eski Tablo Adı}, {Yeni Tablo Adı} 

Kullanımı bu şekildedir..

EXEC sp_rename 'EskiTabloAdi', 'YeniTabloAdi'   

Not : İlgili kod çalıştığında soldaki panel olan Object Explorer 'da tablo adının değişmediğini görürsünüz. Bu yüzden yapılan değişikliğin olduğu veritabanındaki Tables klasörü Refresh (tazeleme) edilmelidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Aktif Server Adını Gösterme

Ms Sql Sorgu İle Excel Datasını İçeri Atmak

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Arkkosinüs Değeri Alma

Ms Sql Veritabanındaki Tüm View'ların Listesini Almak