Ms Sql Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

MS SQL Server 'da bir tablonun kolonunun ismini sorgu (query) ile değiştirmek için aşağıdaki yol izlenir.

EXEC sp_rename {Tablo Adı}.{Eski Kolon Adı} , {Yeni Kolon Adı}, 'COLUMN'   

Örnek bir kullanım aşağıdaki gibidir.

EXEC sp_rename 'Musteriler.Isim' , 'Ad', 'COLUMN'  

Not : İlgili sorgu çalıştığında soldaki panelde (Object Explorer) kolon isminin değişmediği görülür. Bunun için tablonun detayındaki Columns klasörü Refresh (tazeleme) edilmelidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql @@SERVICENAME Kullanımı

Ms Sql Server'da İzin Verilen Tüm Veritabanlarının Genel Bilgiler ...

Ms Sql @@TEXTSIZE Kullanımı

Ms Sql Bir Tablodaki Tüm Sabitleri Devre Dışı Bırakmak

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek