Ms Sql Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

MS SQL Server 'da bir tablonun kolonunun ismini sorgu (query) ile değiştirmek için aşağıdaki yol izlenir.

EXEC sp_rename {Tablo Adı}.{Eski Kolon Adı} , {Yeni Kolon Adı}, 'COLUMN'   

Örnek bir kullanım aşağıdaki gibidir.

EXEC sp_rename 'Musteriler.Isim' , 'Ad', 'COLUMN'  

Not : İlgili sorgu çalıştığında soldaki panelde (Object Explorer) kolon isminin değişmediği görülür. Bunun için tablonun detayındaki Columns klasörü Refresh (tazeleme) edilmelidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql @@MAX_PRECISION Kullanımı

Ms Sql Kullanıcının Mevcut Process'indeki Session Id'sini Bulmak

Ms Sql Bir Veritabanını Offline Yapmak

Ms Sql Sorgu İle Tablo Silmek