Ms Sql Temp Tabloyu Drop Etmek

Ms Sql Server'da bir Temp (geçici) tabloyu Drop (silmek) etmek için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

IF OBJECT_ID('tempdb..#TabloAdi') IS NOT NULL DROP TABLE #TabloAdi
GOİlginizi Çekebilir

Ms Sql Fonksiyon Drop Etmek

Ms Sql @@MAX_PRECISION Kullanımı

Ms Sql Server Bütün Veritabanlarının Listesini Almak

Ms Sql Where Kullanımı

SQL Profiler Nedir?