Ms Sql Temp Tabloyu Drop Etmek

Ms Sql Server'da bir Temp (geçici) tabloyu Drop (silmek) etmek için aşağıdaki örnek kod kullanılabilir..

IF OBJECT_ID('tempdb..#TabloAdi') IS NOT NULL DROP TABLE #TabloAdi
GOİlginizi Çekebilir

Ms Sql Count Kullanımı

Ms Sql Tablo Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql Case When Kullanımı

Ms Sql Bir Text'in Hangi Stored Procedure'lerde Var Olduğunu Bulm ...

SQL Server Yetkilendirme Modları Nelerdir?