Ms Sql @@TEXTSIZE Kullanımı

@@TEXTSIZE değişkeni Microsoft SQL Server veritabanında veri alma işlemlerinde döndürülecek maksimum boyutunu belirler. Bu değişken varsayılan olarak (2,147,483,647) bayt'a ayarlanır ve bu değer verilerin tümünün döndürülmesini sağlar. Ancak, bu değer verilerin tümünü döndürmek yerine verilerin belirli bir bölümünün döndürülmesi için de değiştirilebilir.

@@TEXTSIZE değişkenini okumak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SELECT @@TEXTSIZE;

@@TEXTSIZE değişkenini değiştirmek için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SET @@TEXTSIZE = 1024;

Yukarıdaki örnekte, @@TEXTSIZE değişkeni 1024 bayte ayarlanmıştır.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Where Kullanımı

Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme

Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

Ms Sql Arkkosinüs Değeri Alma

Ms Sql Server Son Girilen Kayıdın Id'sini Almak