Ms Sql @@TEXTSIZE Kullanımı

@@TEXTSIZE değişkeni Microsoft SQL Server veritabanında veri alma işlemlerinde döndürülecek maksimum boyutunu belirler. Bu değişken varsayılan olarak (2,147,483,647) bayt'a ayarlanır ve bu değer verilerin tümünün döndürülmesini sağlar. Ancak, bu değer verilerin tümünü döndürmek yerine verilerin belirli bir bölümünün döndürülmesi için de değiştirilebilir.

@@TEXTSIZE değişkenini okumak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SELECT @@TEXTSIZE;

@@TEXTSIZE değişkenini değiştirmek için aşağıdaki sorgu kullanılabilir..

SET @@TEXTSIZE = 1024;

Yukarıdaki örnekte, @@TEXTSIZE değişkeni 1024 bayte ayarlanmıştır.İlginizi Çekebilir

Ms Sql @@SERVICENAME Kullanımı

Ms Sql View Yaratma

Ms Sql Rastgele Harf Üretmek

Ms Sql Sorgu İle Tablo Silmek

Ms Sql Where Kullanımı