Ms Sql Veritabanı Dosyalarının Sunucuya Script İle Eklenmesi

Ms Sql Server'da kullanıcının hazır bir veritabanını sunucuya eklemesi için sp_attach_db stored procedure'ü kullanılabilir.

Bu sp'yi kullanırken, eklenecek veritabanına ait dosyalarının (.mdf ve .ldf) sunucuda mevcut ve erişilebilir olduğu bir klasöre sahip olmanız gerekmektedir. Kullanım parametrelerinde dosyaların klasörünü ve veritabanının ismini belirtmelisiniz. Örnek olarak, aşağıdaki komut veritabanı dosyalarının "C:\SQLDatabases" klasöründe olduğunu ve veritabanının adının "MyDatabase" olduğunu varsayar..

EXEC sp_attach_db @dbname = N'MyDatabase', 
    @filename1 = N'C:\SQLDatabases\MyDatabase.mdf',
    @filename2 = N'C:\SQLDatabases\MyDatabase_log.ldf'

Burada unutulmaması gereken nokta, sp_attach_db komutu sadece veritabanı dosyalarının mevcut ve erişilebilir olduğu bir klasöre sahip olmanız gerektiği için, veritabanı yedeği alınması önerilir ve veritabanının yedeği alındıktan sonra eklenmesi daha güvenlidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Stored Procedure Yaratma

Ms Sql Server Boş Alana Sahip Sistem Sabit Disklerinin Listesini ...

Ms Sql Herhangi Bir View'da Kullanılan Tablo Kolonlarının Listesi

Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql Bir Text'in Hangi Stored Procedure'lerde Var Olduğunu Bulm ...