Ms Sql Veritabanı Dosyalarının Sunucuya Script İle Eklenmesi

Ms Sql Server'da kullanıcının hazır bir veritabanını sunucuya eklemesi için sp_attach_db stored procedure'ü kullanılabilir.

Bu sp'yi kullanırken, eklenecek veritabanına ait dosyalarının (.mdf ve .ldf) sunucuda mevcut ve erişilebilir olduğu bir klasöre sahip olmanız gerekmektedir. Kullanım parametrelerinde dosyaların klasörünü ve veritabanının ismini belirtmelisiniz. Örnek olarak, aşağıdaki komut veritabanı dosyalarının "C:\SQLDatabases" klasöründe olduğunu ve veritabanının adının "MyDatabase" olduğunu varsayar..

EXEC sp_attach_db @dbname = N'MyDatabase', 
    @filename1 = N'C:\SQLDatabases\MyDatabase.mdf',
    @filename2 = N'C:\SQLDatabases\MyDatabase_log.ldf'

Burada unutulmaması gereken nokta, sp_attach_db komutu sadece veritabanı dosyalarının mevcut ve erişilebilir olduğu bir klasöre sahip olmanız gerektiği için, veritabanı yedeği alınması önerilir ve veritabanının yedeği alındıktan sonra eklenmesi daha güvenlidir.İlginizi Çekebilir

Ms Sql View Kullanan Tabloların Listesini Bulmak

Ms Sql DATALENGTH Kullanımı

Ms Sql Case When Kullanımı

Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql Bir Veritabanını Offline Yapmak