Ms Sql Veritabanındaki Tüm Stored Procedure'lerin Listesini Almak

MS SQL Server 'da bir veritabanında bulunan tüm Stored Procedure 'lerin listesini sorgu ile almak için aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.

SELECT *  FROM sys.procedures


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Mutlak Değer Alma

Ms Sql Bir Kolon Adının Hangi Tablolarda Olduğunu Bulma

Ms Sql If Else Kullanımı

Ms Sql dm_db_partition_stats Kullanımı

Ms Sql Şimdiki Zamanın Sadece Tarihini Göstermek