Ms Sql Veritabanındaki Tüm Stored Procedure'lerin Listesini Almak

MS SQL Server 'da bir veritabanında bulunan tüm Stored Procedure 'lerin listesini sorgu ile almak için aşağıdaki kod çalıştırılmalıdır.

SELECT *  FROM sys.procedures


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Tablodaki Bütün Trigger'ları Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Sorgu İle Tablo Silmek

Ms Sql @@SERVICENAME Kullanımı

Ms Sql Server Son Girilen Kayıdın Id'sini Almak

Ms Sql View Yaratma