Ms Sql View Kullanan Tabloların Listesini Bulmak

MS SQL 'de View kullanan tüm tabloların listesini bulmak için aşağıdaki sorgu çalıştırılır.

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEW_TABLE_USAGE


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Veritabanının Sorgu İle Yedekten Dönülmesi

Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql Server'da Satır Numaraları Nasıl Gösterilir?

Ms Sql View Yaratma

Ms Sql Bir Tablodaki Tüm Sabitleri Devre Dışı Bırakmak