Ms Sql If Else Kullanımı

Eğer yazılacak sorguda bir koşulun çalışması veya atlanması isteniyorsa IF ELSE kullanmak bir seçenektir. Ms Sql 'de if else kullanımı diğer yazılım dillerinden pek farklı değildir.

IF ELSE yapısı aşağıdaki şekildedir.

IF <bool ifadesi>
 BEGIN
   <ifade bloğu>
 END
ELSE
 BEGIN
   <ifade bloğu>
 END

Aşağıdaki örnekte @AY isminde bir değişkene şuanki tarihe ait ayın numarasının değerini atıyoruz ve ekrana 1. ayın olup olmama koşuluna göre bir değer yazdırıyoruz.

DECLARE @AY AS INT

SELECT @AY = MONTH(GETDATE())

IF @AY = 1
 BEGIN
   PRINT 'OCAK AYINDAYIZ';
 END
ELSE
 BEGIN
   PRINT 'BAŞKA BİR AYDAYIZ';
 END

Not: Ms Sql 'de IF ELSE genellikle Stored Procedure, fonksiyon ve trigger larda kullanılır.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Bir Veritabanının Sorgu İle Yedekten Dönülmesi

Ms Sql Veritabanı Dosyalarının Sunucuya Script İle Eklenmesi

Ms Sql Veritabanı İsmini Sorgu İle Değiştirmek

SQL Server Yetkilendirme Modları Nelerdir?

Ms Sql Bütün Tablolardaki Kayıt Sayılarının Listesi