Ms Sql Stored Procedure İle Fonksiyon Arasındaki Farklar

Ms sql kullanan birçok kişi stored procedure (saklı yordam) ile function (fonksiyon) arasındaki farkları merak etmiştir.

İkiside birbirine benzese de aslında farklı yönleri vardır.

Aşağıda stored procedure ile fonksiyon arasındaki farklar gösterilmiştir.

Fonksiyonlar

 • Her zaman bir değer döner.
 • Sadece "input" parametre alır.
 • Stored Procedure içinde çağırılabilir.
 • Transaction ları kullanamazsınız.
 • Hata yakalamak için "try-catch" bloklarını kullanamazsınız.
 • SELECT sorgusunda kullanabilirsiniz.
 • Fonksiyonun içinde INSERT, UPDATE, DELETE kullanamazsınız.

Stored Procedure

 • Her zaman bir değer döndürmek zorunda değildir.
 • Hem "input" hem de "output" parametre alabilir.
 • Fonksiyon içinde çağırılamaz.
 • Transaction ları kullanabilirsiniz.
 • Hata yakalamak için "try-catch" bloklarını kullanabilirsiniz.
 • SELECT sorgusunda kullanamazsınız.
 • Stored Procedure içinde INSERT, UPDATE, DELETE kullanabilirsiniz.


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Server Son Girilen Kayıdın Id'sini Almak

Ms Sql Bir Job'u Sunucuya Script İle Ekleme

Ms Sql Tablonun Kolon Adını Sorgu İle Değiştirmek

Ms Sql String Harf Olmayan Karakterleri Silmek

Ms Sql Server Varsayılan Dili Bulmak