Ms Sql Stored Procedure Yaratma

Ms Sql 'de Stored Procedure veya Saklı Yordamlar, veritabanında tutulan bir sorgu grubudur. Parametre alabilirler.

Aşağıda bir Stored Procedure (SP) 'ün yaratılma kodu verilmiştir.

CREATE PROCEDURE [Stored Procedure Adi]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
[Sorgu] 
END 

Yaratılan Stored Procedure 'ler [VERITABANI ADI] > [Programmability] > [Stored Procedures] altında tutulur.

Bir Stored Procedure 'ün nasıl kullanıldığı, faydaları, fonksiyonlarla arasındaki farklar için diğer yazılarımıza bakabilirsiniz.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Stored Procedure (Saklı Yordam) Nedir?

Ms Sql Server Belirtilen Bir Trigger'ı Etkisiz Hale Getirmek

Ms Sql Bir Tablodaki Rastgele Bir Satırı Getirmek

Ms Sql Order By Kullanımı

Ms Sql Bir Text'in Hangi Stored Procedure'lerde Var Olduğunu Bulm ...