Ms Sql Trim Fonksiyonu

MS SQL Server 2017 ile birlikte TRIM() fonksiyonu gelmiştir. Daha önceleri değişkendeki boşlukları LTRIM, RTRIM veya REPLACE gibi yöntemlerle halletmeydeydik.

TRIM() fonksiyonu ile birlikte değişkenin başındaki ve sonundaki boşlukların kaldırılmasının yanında ayrıca karakterleride kaldırabiliriz.

2 farklı kullanım şekli mevcuttur. İlkinde TRIM fonksiyonunun içine sadece değişken yazılırsa başındaki ve sonundaki boşlukları alır.

SELECT TRIM('    yazilim     ')

sonuç "yazilim" olacaktır.

İkinci kullanım şekli biraz daha değişiktir. İstenilen karakterler sırasıyla yazılır ve FROM kullanılarak trimlecek değer belirtilir. yazılan karakterler değerin başından ve sonundan kaldırılır.

SELECT TRIM('.$_' FROM '$$_yazilim1..')

sonuç "yazilim1" olacaktır.İlginizi Çekebilir

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları

Ms Sql Server Son Girilen Kayıdın Id'sini Almak

Ms Sql View Yaratma

Ms Sql Server Varsayılan Dili Bulmak

Ms Sql Where Kullanımı