Ms Sql View Yaratma

Ms Sql 'de VIEW 'lar veya Görümünler sanal tablolardır. Tıpki bir tablo gibi kullanılabilirler ama bir tablonun tanımına veya yapısına sahip değildirler.

Birçok tabloya veya bir tablonun bir kısmına erişebilen bir sorgudur.

Veritabanı yapısını kullanan kullanıcıların işlerini basitleştirmek veya kullanıcılara temel tablolara doğrudan erişim izni vermeden verilere erişmesine izin vermek, VIEW 'ların kullanılma sebeblerinden bazılarıdır.

Bir VIEW 'ı aşağıdaki şekilde yaratırız.

CREATE VIEW  [VIEW_ADI] AS  [SELECT SORGUMUZ]

Yaratıcağımız VIEW 'ı ise aşağıdaki şekilde değiştiririz.

ALTER VIEW  [VIEW_ADI] AS [SELECT SORGUMUZ]

Aşağıdaki ILLER tablomuzu inceleyelim

SEHIR NUFUS_MILYON
İstanbul 18
Bursa 3.0
Ankara 5.5
İzmir 4.5
Adana 2.0
Erzurum 0.8
Konya 1.6
Sinop 0.3

Bu tablo için VW_ILLER isminde bir VIEW yaratacağız.

CREATE VIEW VW_ILLER
AS
SELECT SEHIR,NUFUS_MILYON, 
CASE 
WHEN NUFUS_MILYON > 10 THEN 'Mega Şehir'
WHEN NUFUS_MILYON > 1.5 THEN 'Büyük Şehir'
WHEN NUFUS_MILYON > 0.5 THEN 'Orta B.Şehir'
WHEN NUFUS_MILYON > 0.1 THEN 'Küçük Şehir'
END AS SEHIR_DURUM
FROM ILLER

Veritabanında artık VW_ILLER isminde bir VIEW yaratmış olduk. Tıpkı bir tablo gibi sorgumuzda kullanabiliriz.

SELECT * FROM VW_ILLER

sorgusunu çalıştırdığımızda VIEW 'ın içindeki bulunan sorgunun sonucu bize dönecektir.

SEHIR NUFUS_MILYON SEHIR_DURUM
İstanbul 18 Mega Şehir
Bursa 3.0 Büyük Şehir
Ankara 5.5 Büyük Şehir
İzmir 4.5 Büyük Şehir
Adana 2.0 Büyük Şehir
Erzurum 0.8 Orta B.Şehir
Konya 1.6 Büyük Şehir
Sinop 0.3 Küçük Şehir


İlginizi Çekebilir

Ms Sql Herhangi Bir View'da Kullanılan Tablo Kolonlarının Listesi

Ms Sql @@TEXTSIZE Kullanımı

Ms Sql Stored Procedure Kullanmanın Dezavantajları

Ms Sql DATALENGTH Kullanımı

Ms Sql Bütün Tablolardaki Kayıt Sayılarının Listesi