MySQL AVG Kullanımı

MySQL AVG() fonksiyonu, bir sütunun ortalama değerini döndürür. Bu fonksiyon genellikle bir grup satırın değerlerinin ortalamasını hesaplamak için kullanılır. Örneğin, bir müşteri tablosunda müşterilerin yaş ortalamasını hesaplamak için kullanılabilir.

Aşağıdaki örneği inceleyelim...

SELECT AVG(maas) FROM calisanlar;

Bu örnekte, "calisanlar" tablosundaki "maas" sütununda bulunan tüm satırların ortalama değeri hesaplanmaktadır.İlginizi Çekebilir

MySQL Mutlak Değer Alma

MySQL Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

MySQL Tabloların Boyutlarını Öğrenmek

MySQL Bir Tablodan Script İle Kolon Silmek

MySQL Sorgu İle Tablo Silmek