MySQL Bir Tabloya Script İle Kolon Ekleme

MySQL'de bir tabloya script ile kolon eklemek için aşağıdaki şablon kullanılır..

ALTER TABLE [tablo adi]
ADD COLUMN [yeni kolon adi] [veri tipi] [NULL özelliği];

Örnek kullanım ise şu şekildedir..

ALTER TABLE Musteriler
ADD COLUMN MusteriAdi VARCHAR(255);

Eğer NULL değer alabilecekse veya alamayacaksa sonuna eklenir. Örneğin..

ALTER TABLE Musteriler
ADD COLUMN MusteriAdi VARCHAR(255) NOT NULL;

Yukarıda en fazla 255 karakter olan, boş değer girilemeyen, "MusteriAdi" isminde bir kolonu "Musteriler" tablosuna ekleyen script verilmiştir.İlginizi Çekebilir

MySQL PERIOD_ADD Kullanımı

MySQL Tablo Sayısını Bulmak

MySQL Sorgu İle Rol Silmek

MySQL Select İle Insert Etmek

MySQL Mutlak Değer Alma